Retourbeleid

Retourbeleid​

 • Elektrostores Nederland hanteert een zichttermijn van 14 dagen. Binnen de zichttermijn kunt u zonder opgave van reden uw bestelling aan ons retourneren.
 • De zichttermijn gaat in op de dag van ontvangst van uw bestelling.
 • Binnen de zichttermijn retourneren is uitsluitend mogelijk indien de zending franco retour wordt gezonden en de artikelen in de originele verpakking, onbeschadigd en ongebruikt in goede staat worden ontvangen.
 • Retouren dienen compleet te zijn. Als blijkt dat er onderdelen ontbreken, dan wordt uw retourzending niet in behandeling genomen.
 • Bij retourzending dient u altijd zowel de pakbon als het retourformulier mee te sturen, anders wordt uw retourzending niet in behandeling genomen.
  Hier kunt u het retourformulier downloaden.
 • Indien u een product retour stuurt, ontvangt u een vervangend product of het aankoopbedrag retour. U kunt uw keuze aangeven op het retourformulier.
  Wij houden u dan op de hoogte over de verdere afhandeling.
 • Indien u een verkeerd, een beschadigd of defect artikel heeft ontvangen, dan dient  u altijd kenbaar te maken aan ons. Verkeerd geleverde artikelen moet altijd weer terug. Wij zullen in dat geval zorg dragen voor een retouretiket, zodat wij onze vervoerder inschakelen om het bij u af te halen, of vragen wij u om het pakket af te willen geven bij een afgiftepunt van PostNL. De retourkosten zijn dan voor onze rekening.
 • Schade aan ontvangen artikelen dient u binnen 24 uur na ontvangst van uw zending
  schriftelijk te melden via E-mail, eventueel voorzien van beeldmateriaal.
 • Het is niet toegestaan artikelen na de zichttermijn te retourneren, tenzij het om een garantiegeval gaat.

Hoe en wanneer kunnen artikelen retour worden gestuurd?

 • In geval van retourzending binnen de zichttermijn dient u de artikelen zelf franco retour te sturen naar :Elektrostores Nederland
  Teslastraat 8
  8263 CC  Kampen
 • In het geval dat het gaat om retourzending van verkeerd geleverde goederen,
  dan vraagt u een retouretiket aan bij onze administratie via het E-mailadres: administratie@elektrostores.nl.
  De retourkosten zijn dan voor onze rekening.
 • In het geval van defecte of beschadigde goederen, zullen wij u na beoordeling van de schade informeren of de goederen wel of niet retour moeten worden gestuurd.
  Indien retourzending gewenst is, ontvangt u van ons een retouretiket  per E-mail.
  De kosten voor herlevering en het retourneren zijn in dat geval voor onze rekening.

Retour binnen of buiten de garantieperiode.

 • Wilt u een defect artikel retourneren op basis van een gegronde garantieclaim,
  dan zijn de kosten voor reparatie of herlevering binnen deze garantietermijn voor
  Elektrostores Nederland.
 • Wilt u een defect artikel buiten de garantieperiode retourneren voor reparatie?
  In dat geval dient u schriftelijk per E-mail kenbaar te maken om welk artikel het
  gaat en wanneer dit geleverd is. Wij zullen u dan nader informeren of het artikel
  naar ons adres dient te worden gestuurd, of naar een afwijkend adres.

Verwerkingstijd

 • Elektrostores Nederland hanteert een verwerkingstijd van 5 werkdagen.
  Na verwerking van uw retourzending wordt u door ons geïnformeerd over
  de status en verdere afhandeling.
 • Wij streven er naar om het door u betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na beoordeling van retourzending terug te storten op uw bankrekening.
 • Bij een particuliere retourzending binnen de zichttermijn wordt het gehele bedrag inclusief de verzendkosten terug gestort. Dit gebeurt alleen als het product in de originele verpakking, ongebruikt en onbeschadigd retour is ontvangen.

Wanneer is er sprake van een gegronde garantieclaim?

Een garantieclaim is gegrond indien deze tijdig binnen de garantietermijn na levering wordt ingediend en mits de schade of het defect niet veroorzaakt is door:

 • Opzettelijke beschadiging of door nalatigheid
 • Onoordeelkundig gebruik of nalatigheid ten aanzien van normaal onderhoud
 • Normale slijtage
 • Beschadiging door het niet, of onjuist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing

Downloads

U kunt hier het retourformulier downloaden.